Newsletter 02

Green Advisor -yhteistyökumppanuus on tehnyt ahkerasti töitä edistyäkseen projektin innovatiivisten tulosten ja saavutusten osalta, ja on iloinen voidessaan ilmoittaa, että projektin ensimmäinen tuotos, Green Advisor -ympäristölaadun varmistamisen kehys eurooppalaisessa projektinhallinnassa, on nyt saatavilla kaikilla kuudella projektikielellä. Tämä auttaa paremmin ymmärtämään eurooppalaisten projektien ympäristövaikutuksia ja sitä, miten näitä vaikutuksia voidaan parantaa pyrkiessämme kohti vihreämpää tulevaisuutta. Projektin …

Newsletter 02 Read More »

Newsletter 01

Green advisor (Vihreä neuvonantaja): ”EU:n rahoitteisten hankkeiden ympäristövaikutusten pienentäminen kehittämällä vihreitä toimintatapoja” on kolmivuotinen Erasmus+ yhteistyökumppanuus aikuiskoulutuksen alalla. Hankkeen tavoitteena on pienentää Erasmus+ ohjelman ja muiden kansainvälisten hankkeiden aikana syntyvää ympäristöä kuormittavaa hiilidioksidijalanjälkeä. Hankkeen päätavoitteena on tehdä kansainvälisten hankkeiden vihreistä käytännöistä valtavirtaa ja tarkastella hankkeiden hallinnointia/täytäntöönpanoa kokonaisuutena. Tulokset saavutetaan kehittämällä itsearviointimenetelmiä ja strategisia välineitä kuten …

Newsletter 01 Read More »

Scroll to Top
Vieritä ylös