Newsletter 01

Green advisor (Vihreä neuvonantaja): ”EU:n rahoitteisten hankkeiden ympäristövaikutusten pienentäminen kehittämällä vihreitä toimintatapoja” on kolmivuotinen Erasmus+ yhteistyökumppanuus aikuiskoulutuksen alalla. Hankkeen tavoitteena on pienentää Erasmus+ ohjelman ja muiden kansainvälisten hankkeiden aikana syntyvää ympäristöä kuormittavaa hiilidioksidijalanjälkeä. Hankkeen päätavoitteena on tehdä kansainvälisten hankkeiden vihreistä käytännöistä valtavirtaa ja tarkastella hankkeiden hallinnointia/täytäntöönpanoa kokonaisuutena. Tulokset saavutetaan kehittämällä itsearviointimenetelmiä ja strategisia välineitä kuten …

Newsletter 01 Read More »