GREEN ADVISOR

EU:n rahoittamien hankkeiden ympäristökestävyyden parantaminen

PROJEKTI

VIHREÄ NEUVONANTAJA: “EU:n rahoittamien hankkeiden ympäristökestävyyden parantaminen” on aikuiskoulutuksen alan Erasmus+ -yhteistyökumppanuus, johon osallistuu 6 kumppania viidestä maasta (Islanti, Espanja, Italia, Turkki ja Suomi) ja rahoitetuilla hankkeilla pyritään pienentämään ympäristöllistä hiilidioksidin jalanjälkeä, jonka Erasmus+ -hankkeet tuottavat toteutuessaan. Sen päätavoitteena on valtavirtaistaa vihreät käytännöt Erasmus+ -hankkeissa, joissa tarkastellaan hankkeiden hallinnointi- ja täytäntöönpanotoimien koko kaarta kehittämällä itsearviointi ja strateginen välineistö, mukaan lukien koulutusresurssit ja laskurit, jotka on suunniteltu Erasmus+ -ohjelman projektipäälliköille ja osallistujille heidän ympäristöjalanjälkensä mittaamiseksi, ja kannustaa heitä hankkimaan vihreää siirtymää koskevaa osaamista, jota sovelletaan EU:n hankehallinnossa, jotta voidaan konkreettisesti ottaa käyttöön korvaukset/ ennaltaehkäisevät toimenpiteet Erasmus+ -ohjelman valtioiden välisessä yhteistyössä syntyvän saastuttamisen/ympäristövaikutusten tasapainottamiseksi.

HANKKEEN TULOKSET

3 vuoden projektin toteuttamisen aikana GREEN ADVISOR n tavoitteet kehittämään seuraavan luettelon tuloksista ja projektin tuloksista:

• Monikielisen ja monitasoisen projektin verkkosivusto: saatavilla englanniksi, islanniksi, italiaksi, espanjaksi, turkiksi ja suomeksi.

• Ympäristön laadunvarmistuskehys eurooppalaisessa projektinhallinnassa: tavoitteena on edistää systemaattisen “vihreän suunnittelu” -konseptin sisällyttämistä kaikkiin EU-hankkeen vaiheisiin ja määritellä erityiset hiilidioksidin/saasteiden mittaukset niiden eri valintojen mukaan, joita projektipäälliköt/aikuiskouluttajat tekevät toiminnassaan.

• Projektinhallinnan jalanjälkilaskuri ja orientaation verkkotyökalu: analyyttinen työkalu, jolla arvioidaan EU:n hankesuunnittelun kestävyyttä, sekä perehdytystyökalu, joka kannustaa tällä tavoin opettajia ja muuta aikuiskoulutus henkilöstöä tehostamaan kriittistä ajattelua ja hankkimaan konkreettisesti uusia ajatuksia/mielipiteitä/arvokasta tietoa, joka voi luoda perustan monialaiselle vihreälle osaamiselle nykyisten ja tulevien EU- hankkeiden kehittämiselle.

• Islannissa järjestetään 18 aikuiskouluttajalle/projektipäällikölle/kouluttajalle tarkoitettua kouluttajien sekakoulutusta, jonka tarkoituksena on testata hankkeen tuloksia ja siirtää sekä jakaa vihreitä käytäntöjä osallistujien kesken monikulttuurisessa ympäristössä.

• Vihreä avoin osaamismerkin järjestelmä ympäristönlaadunvarmistusjärjestelmän käyttöönottamiseksi EU:n hankkeissa: ympäristöjalanjäljen ja kestävyyden kannalta parhaiden hankkeiden palkitsemisjärjestelmän käyttöönotto on tapa, jolla haluamme parantaa aikuiskoulutuksen mahdollisuuksien laadunvarmistusta ja sitouttaa osallistujat tällä tavoin kilpailemaan hyveellisellä tavalla, kuten eurooppalaisissa hankkeissa yleensä tehdään hyvien käytäntöjen tunnuksella”.

• Viimeinen sarja Multiplier-tapahtumia kussakin maassa: tavoittaa yhteensä noin 195 osallistujaa, jossa myös viimeinen Green EU -projektinhallintavihkonen jaetaan laajemmalle yleisölle tunnistetuille kohderyhmille ja hankkeen sidosryhmille.

KOHDERYHMÄT

• EU:N RAHOITTAMIEN EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN PROJEKTIPÄÄLLIKÖT (he ovat henkilöstöä, joka jättää huomiotta EU:n hankkeiden koordinoinnin ja vastaa hankkeiden asianmukaisesta toteutuksesta tai laadun seurannasta, joten on ratkaisevan tärkeää kouluttaa heitä saavuttamaan täysi tietoisuus vihreän valtavirran eri näkökulmista).

• AIKUISKOULUTTAJAT, JOTKA OSALLISTUVAT EU:N RAHOITTAMIIN TOIMIIN (joko tutkijoiden, kouluttajien tai EU:n hankkeiden liitännäiskumppaneiden tasolla).

• VOITTOA TAVOITTELEMATON HENKILÖSTÖ, JOKA TYÖSKENTELEE EU:N HANKKEISSA (joko taloushallinnon tai kirjanpidon hoitajina, paikallisina yhteyshenkilöinä jne.).

• VAPAAEHTOISET/OSALLISTUJAT, JOTKA KUULUVAT EU:N RAHOITTAMIIN LIIKKUVUUSJÄRJESTELYIHIN ( henkilö, joka kuuluu liikkuvuutteen tai joka on osallistunut erilaisiin hanketoimintoihin, kuten pilottitesteihin, paikalliseen tutkimukseen jne.).

• Erasmus+ ohjelman uusille tulokkaille taataan työkaluja, joiden avulla kaikki organisaatiot, joilla ei ole aiempaa kokemusta, voivat helposti ja yksinkertaisesti parantaa omia ympäristökäytäntöjään projektin kehittämisen aikana.

• STARTUP-YRITYKSET TAI MUUT ORGANISAATIOT, jotka ovat mukana H2020 tai tutkimusinnovaatiohankkeissa.

*Hankkeen toteutuksen yhteydessä tunnistetaan ja kohdennetaan lisää kohderyhmiä ja muutkin kiinnostuneet voivat hyötyä vapaasti saatavilla olevista GREEN ADVISOR -hankkeen tuloksista, vihreät metodologiat ja havainnot.

GREEN ADVISOR

EU:n rahoittamien hankkeiden ympäristökestävyyden parantaminen

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2022-1-IS01-KA220-ADU-000085530

Scroll to Top
Vieritä ylös