GREEN ADVISOR

Enhancing environmental sustainability of EU funded projects

PROJE

GREEN ADVISOR: “Enhancing Environmental Sustainability of EU Funded Projects”, 5 ülkeden (İzlanda, İspanya, İtalya, Türkiye ve Finlandiya) 6 ortağın yer aldığı, Yetişkin Eğitimi alanında bir Erasmus+ İşbirliği Ortaklığı projesidir. Proje, Erasmus+ projeleri uygulanırken üretilen çevresel CO2 ayak izini azaltma gereksinimine odaklanmaktadır. Temel amacı, proje yöneticileri ve Erasmus+ katılımcıları için tasarlanmış eğitim kaynakları ve hesaplayıcılar da dahil olmak üzere bir öz-değerlendirme ve stratejik araçlar seti geliştirerek, proje yönetimi/uygulama faaliyetlerinin tüm akışına bakarak Erasmus+ projelerinde “yeşil uygulamaları yaygınlaştırmak” tır. Proje, çevresel ayak izlerini ölçmek ve Erasmus+ ulusötesi işbirliğinde üretilen kirliliği/çevresel etkiyi dengelemek amacıyla önleyici tedbirleri somut bir şekilde uygulamaya koymak için AB proje yönetiminde uygulanan yeşil geçiş yeterliklerini edinmeyi teşvik eder.

PROJE SONUÇLARI

3 yıllık proje uygulaması boyunca, GREEN ADVISOR aşağıdaki Çıktılar ve Proje Sonuçları listesini geliştirmeyi amaçlamaktadır:

• Çoklu Dil Destekli Proje Web Sitesi: İngilizce, İzlandaca, İtalyanca, İspanyolca, Türkçe ve Fince dillerinde.

• AB proje yönetimine ilişkin çevresel kalite güvence çerçevesi: Bir AB projesinin tüm aşamalarına sistematik bir “green by design” kavramının yerleştirilmesine katkıda bulunmayı ve farklı proje yöneticileri/yetişkin eğitimci seçeneklerine göre belirli CO2/kirlilik ölçümlerini tanımlamayı amaçlamaktadır.

• Proje Yönetimi Ayak İzi Hesaplayıcısı ve Çevrimiçi Oryantasyon Aracı: AB proje tasarımının sürdürülebilirliğini değerlendirmek için analitik bir araç ve aynı zamanda bir oryantasyon aracı. Eğitimcileri, mevcut ve gelecekteki AB projelerinin geliştirilmesi için çapraz yeşil yeterliliklerin temelini oluşturabilecek yeni düşünceler/görüşler/değerli bilgiler edinmeye ve kritik eleştirel düşünmeye teşvik eder.

• İzlanda’da 18 Yetişkin Eğitimci/Proje Yöneticisi/Eğitmen için Karma Eğitmen Eğitimi: çok kültürlü bir ortamda katılımcılar arasında yeşil uygulamaları eğitirken, aktarırken ve paylaşırken geliştirilen proje sonuçlarını ve araçlarını test etmek için tasarlanmıştır.

• AB projeleri Çevresel Kalite Güvence Sistemini Tanıtmak için Yeşil Açık Rozet Sistemi: Çevresel ayak izi ve sürdürülebilirlik açısından en iyi projeleri ödüllendirmek için bir tanıma sisteminin uygulanması. Bu şekilde “iyi uygulamalar” rozeti ile genel olarak AB projelerinde katılımcıları erdemli bir şekilde rekabet etmeye teşvik etmek amaçlanmıştır.

• Tüm Ortak Ülkelerde Çoğaltıcı Etkinlikler: Toplamda yaklaşık 195 katılımcıya ulaşmak hedeflenmiştir. Ayrıca nihai Yeşil AB proje yönetimi Kitapçığı, belirlenen hedef gruplardan oluşan daha geniş bir kitle ve paydaşlarla paylaşılacaktır.

HEDEF GURUPLAR

• AB FONLU PROJELERİN PROJE YÖNETİCİLERİ (AB projelerinin koordinasyonunu gözeten ve doğru proje uygulaması veya kalite izlemeden sorumlu personeldir, bu nedenle yeşilin farklı yönleri hakkında tam farkındalık kazanmaları için onları eğitmek çok önemlidir.).

• AB DESTEKLİ ETKİNLİKLERE KATILAN YETİŞKİN EĞİTMENLERİ (araştırmacı, eğitmen veya AB projelerinin ilgili ortakları düzeyinde).

• AB PROJELERİNDE ÇALIŞAN GÖNÜLLÜ PERSONEL (finans veya muhasebe, yerel kolaylaştırıcı vb.).

• AB DESTEKLİ HAREKETLİLİKLERİNİN GÖNÜLLÜLERİ/KATILIMCILARI (bir hareketliliğin parçası olan veya pilot test, yerel araştırma vb. gibi farklı proje faaliyetlerine katılmış olan herhangi bir kişi).

• Erasmus+ programına YENİ GELENLER, projeleri geliştirirken kendi çevresel uygulamalarını iyileştirmek için daha önce deneyimi olmayan herhangi bir kuruluş için kolay ve basit hale getirecek bir aracı garanti etmek için.

• GİRİŞİMCİLER VEYA DİĞER ORGANİZASYONLAR (H2020 veya araştırma inovasyon projelerinde yer alan).

*Proje hedef kitlesinin yanı sıra uygulama sürecinde ek hedef gruplar belirlenecek ve onlar da GREEN ADVISOR projesinin serbestçe erişilebilen sonuçlarından, yeşil metodolojilerinden ve bulgularından yararlanabileceklerdir.”

GREEN ADVISOR

Enhancing environmental sustainability of EU funded projects

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2022-1-IS01-KA220-ADU-000085530

Scroll to Top
Scroll to Top